Tags: dharmik

ਦੱਸ ਵੇ ਜਲਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ

ਦੱਸ ਵੇ ਜਲਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ , ਕਿਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਝ ਬੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ | ਕਿਥੋ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਕੰਧ ਦੀ ਉਸ਼ਾਰੀ ਤੈਂ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜੋੜੀ, ਲਾਲਾ ਦੀ ਛਿੰਗਾਰੀ ਮੈਂ , ਤੋਰ ਦਿਤੇ ਰਖੋ ਜਾਕੇ , ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੇ , ਕਿਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਝ ਬੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ , more »

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ,ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਕਣਾ ਧਾਣੀ ਨੂੰ,… more »