ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ: "ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ"

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ਵਿਖੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ਵਿਖੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਿਆ। more »